นวนิยาย เส้นทางรัก เส้นทางชีวิต"
บ้านนักเขียน พิมาน ปัญญาดี


ชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทาง ในระหว่างทางนั้นคนเราต้องได้พบได้เจอเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิต ได้ลิ้มรสทั้งความสุขและความทุกข์ สมหวังบ้าง ผิดหวังบ้าง ผู้มีสติปัญญาย่อมได้เรียนรู้จากสิ่งที่ตนได้พบได้เจอ นำมาใช้เป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่เข้าใจชีวิตมากขึ้น และทำให้ชีวิตมีความสุข ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นใด ก็จะสามารถรับมือและแก้ปัญหาให้แก่ชีวิตได้ด้วยสติปัญญา

แต่ละบรรทัดในเรื่องราวนั้นเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันไป ขอให้อ่านอย่างช้า ๆ อย่าใจร้อนรีบอ่านข้ามไปข้ามมา เรื่องราวของตัวละครในนวนิยายเรื่องนี้ มีทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจ มีทั้งข้อคิดข้อเตือนใจและประสบการณ์ชีวิตที่ถ่ายทอดออกมาผ่านตัวละครแต่ละคนที่มีนิสัยใจคอและบุคลิกที่แตกต่างกัน

นวนิยาย “เส้นทางรัก เส้นทางชีวิต” พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2554 โดยใช้ชื่อนวนิยายว่า “บนเส้นทางรัก” ซึ่งเป็นภาคแรก และ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ได้พิมพ์ภาคจบของนวนิยายเรื่องนี้โดยใช้ชื่อว่า “คนสุดท้าย” ต่อมาได้มีผู้ขอให้จัดพิมพ์หนังสือนวนิยายทั้งสองเล่มนี้อีก บ้านนักเขียน พิมาน ปัญญาดี จึงได้จัดพิมพ์แบบรวมเล่ม ตั้งชื่อใหม่ว่า “เส้นทางรัก เส้นทางชีวิต”


๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐